Disclaimer

Deze website is zo goed mogelijk en met de grootste zorg samengesteld. De aangeboden informatie blijft echter altijd onder voorbehoud en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De partij die verantwoordelijk is voor de informatie op deze website is Frans Blummel Binnenhuisarchitectuur. De contactgegevens staan vermeld in de footer van deze website.
De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.).

U kunt geen rechten ontlenen aan het gepubliceerde. Frans Blummel Binnenhuisarchitectuur kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Ondanks zorgvuldige inhoudscontrole zijn wij niet aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s zijn uitsluitend hun exploitanten/aanbieders verantwoordelijk.

Afnemer van de informatie op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Frans Blummel Binnenhuisarchitectuur omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.